Innlegg:

Kokevarsel Mækjebakken, Foldrøy og Siggjarvåg.

Syner til tidligere utsendt kokevarsel fra BVA. På grunn av fortsatt funn av bakterier i drikkevatnet må dei som bur på Mækjebakken, Foldrøy og Siggjarvåg framleis koke vatnet til ny melding blir sendt ut.

Sjå vedlagt kart.

For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts