Innlegg:

Kokevarsel Espevær

Det er påvist bakterier i drikkevatnet på Espevær. Alt drikkevatn må kokast inntil ny melding frå BVA. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45 eller dagleg leiar 48 95 02 80.
Kokevarslet gjeld for alt som skal drikkast eller etast.
Nye prøvar er tatt og sendt til analyse. Resultat av desse vil me ha i løpet av 24 timar.

 

 

Related Posts