Innlegg:

Opphør av kokevarsel etter ledningsbrudd i Bjødledalen

Informasjon torsdag 8. juni

Bømlo Vatn og Avløpsselskap har mottatt 2 vassprøvar utan funn av bakterier i drikkevatnet. Kokevarselet opphører derfor umiddelbart. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

BVA beklagar så mykje ulempene dette har medført!

Informasjon onsdag 7. juni:

Me har idag fått tilbake eit prøvesvar som er negativt, dette er frå prøvene som er tatt igår.
Me må ha 2 stk. negative prøvesvar før me kan avlyse kokevarselet, og derfor gjeld kokevarselet inntil ny melding vert sendt ut.

Informasjon tirsdag 6. juni:

På grunn av fare for bakterier i drikkevatnet etter ledningsbrudd i Bjødledalen, må vatnet kokes til ny melding blir sendt!

Kokevarselet gjeld for alle kundar som har fått varsling på sms.

Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts