Innlegg:

FRISKMELDT DRIKKEVATN!

Prøvar tatt av drikkevatnet 3.8. viser ingen bakterier. Det er ikkje lenger nødvendig å koke drikkevatnet. Ved spørsmål ta kontakt på telefon 53 42 88 45 eller 48 95 02 80.

Related Posts