Innlegg:

Beredskap – Trygt og sikkert vatn

I samband med situasjonen i Ukraina er det mange som er uroa for kva som kan skje her hjå oss. Ordførar og Kommunedirektør var før helga ute og informerte om beredskapen for Bømlo sin del.

Me i BVA har hatt kontakt med aktuelle direktorat for å være sikker på at våre planar for å kunne levere eit trygt og sikkert drikkevatn, er gode nok for dei situasjonane ein prøve å sjå for seg. 

Frå sentralt hald blir det anbefalt å ha utstyr og mat / drikke for minst 3 døgn i heimen. Dette er uavhengig situasjonen i Ukraina. Me anbefale den enkelte å sjekke ut denne oversikten og skaffe seg det ein mangler. 

https://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/hendelser-og-kriser/mat-og-drikke-du-bor-ha-i-hus-i-tilfelle-krise/

Anbefaling om lagring av vatn:

  • Rengjør flasker eller dunker med såpe og vann og skyll dem. Tilsett deretter to korker husholdningsklorin per 10 liter vann. La det stå i minst 30 minutter før du skyller godt.
  • Etter rengjøringen fyller du flaskene eller dunkene helt fulle med kaldt vann fra springen. La vannet renne helt til det er kaldt.
  • Lagre vannet på et mørkt og kjølig sted uten direkte sollys. Sollys og høy temperatur kan langsomt bryte ned plastbeholdere slik at det blir lukt og smaksstoffer i vannet, og det kan føre til vekst av alger.
  • Vannbeholdere skal ikke oppbevares i rom sammen med bensin, plantevernmidler og andre lignende stoffer. Årsaken er at damp fra disse kan trenge inn i plast.

Related Posts