Innlegg:

Vannstenging – Skjenaberg 30.05.2022

På grunn av arbeid på vassledning på Skjenaberg blir vatnet stengt, ma. 30. mai 2022 mellom kl. 09:00 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts