Innlegg:

Vannstenging og stengt veg Grutle mandag 11. okt

På grunn av arbeid på vassledning på Hestanesvegen blir vatnet stengt, mandag 11. okt. mellom kl. 08:30 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

På grunn av arbeidet med vassledningen vert Hestanesvegen stengt for biltrafikk ved Hestanesvegen 26 i same tidsrom som vannstenging.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts