Bestill vassmålar

BVA har ein del standard vassmålarar på lager. For å vera trygg på at me kan ha rett vassmålar til våre kundar når dei treng det er det greitt å få inn bestilling på slike i litt god tid før målaren skal hentast, for å unngå at røyrleggjar må venta.

Send difor inn skjemaet under til oss litt før målaren skal monterast. Hugs også å registrera målaren når han er komen i drift. Skjema for målarregistrering finn du her.