Innlegg:

Stenging Hollundsvegen torsdag 4. mars

På grunn av arbeid på vassledning på Hollundsvegen blir vatnet stengt, torsdag 4. mars mellom kl. 08:30 og 12:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts