Innlegg:

Stenging Svortland sør,tirsdag 23.nov.

På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet stengt på Svortland Sør ti. 23. nov. 2021, mellom kl 22:00 og 06:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Related Posts