Innlegg:

Stenging Søre Eikeland onsdag 6.oktober.

På grunn av arbeid på vassledning på Søre Eikeland blir vatnet stengt, onsdag 6. okt. 2021 mellom kl. 08:30 og 16:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Related Posts