Innlegg:

Stenging Skimmeland 2. april

På grunn av arbeid på vassledning på Skimmeland blir vatnet stengt, torsdag 2. april mellom kl. 08:30 og 16:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Related Posts