Innlegg:

Stenging Halleraker torsdag 11. mars

På grunn av arbeid på vassledning på Halleraker blir vatnet stengt, torsdag 11. mars mellom kl. 08:30 og 15:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts