Innlegg:

Stenging Grutle onsdag 5. april

På grunn av arbeid på vassledning på Grutle blir vatnet stengt, onsdag 6. april mellom kl. 08:30 og 14:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts