Innlegg:

Stenging – Gilje 06.10.2022

På grunn av arbeid på vassledning på Gilje blir vatnet stengt, to. 6. okt. 2022 mellom kl. 22:00 og 02:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts