Innlegg:

Stenging – Gåsland 23.08.2022

På grunn av arbeid på vassledning på Gåsland blir vatnet stengt, ti. 23. aug. 2022 mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts