Innlegg:

Stenging – Bruvegen 07.06.2023

På grunn av arbeid på vassledning på Bruvegen blir vatnet stengt, 7. juni 2023 mellom kl. 08:00 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts