Innlegg:

Stenging Sæverudsøy 18. des

På grunn av arbeid på vassledning på Søverudsøy blir vatnet stengt, onsdag 18. des. 2019 mellom kl. 09:00 og 16:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts