Registrering av vassmålar

Når vassmålaren er montert av godkjend røyrleggjar og sett i drift skal du registrera han ved å fylla inn skjemaet under og senda det til BVA.