Registrering av tilbakeslagsventil

Når tilbakeslagsventilen er montert av godkjent røyrleggjar og sett i drift skal du registrera han ved å fylla inn skjemaet under og senda det til BVA.