Tilsette

Tilsett
Audun Halleraker
Dagleg leiar
ah@bva.no
48 95 02 80

Tilsett
Jorunn A. Habbestad
Kontorleiar
jh@bva.no
48 23 02 33

Tilsett
Odd Petter Habbestad
Drifts- / prosjektleiar
oph@bva.no
41 44 99 58

Tilsett
Jarle Andreassen
Driftsleiar
ja@bva.no
41 44 99 56

Tilsett
Elise H. Halleraker
Sekretær
ehh@bva.no
97 11 95 32

Tilsett
Heidi Bengtsen
Sekretær
hb@bva.no
41 44 57 59

Tilsett
Trond Åsmund Sandnes
Kontrollør
tas@bva.no
97 65 39 84

Tilsett
Svein Arild Madsen
Kontrollør
sam@bva.no
48 86 55 70

Tilsett
Jan Roar Grutle
Driftsoperatør

Tilsett
Rengin Zeibar
Driftsoperatør

Tilsett
Nils Ragnar Vika
Driftsoperatør

Tilsett
Jan Ottar Hope
Driftsoperatør

Tilsett
Alf Helge Sørenes
Driftsoperatør

Tilsett
Tor Eivind Gilje
Driftsoperatør

Tilsett
Jan Marvin Vika
Driftsoperatør

Tilsett
Simon Rune Steinsbø
Driftsoperatør

Tilsett
Roger Sæverud
Driftsoperatør

Tilsett
Ove Andre Vedøy
Driftsoperatør

Tilsett
Vassbjørn
Maskot

Tilsett
Audun Halleraker
Dagleg leiar
ah@bva.no
48 95 02 80

Tilsett
Jorunn A. Habbestad
Kontorleiar
jh@bva.no
48 23 02 33

Tilsett
Odd Petter Habbestad
Drifts- / prosjektleiar
oph@bva.no
41 44 99 58

Tilsett
Jarle Andreassen
Driftsleiar
ja@bva.no
41 44 99 56

Tilsett
Elise H. Halleraker
Sekretær
ehh@bva.no
97 11 95 32

Tilsett
Heidi Bengtsen
Sekretær
hb@bva.no
41 44 57 59

Tilsett
Trond Åsmund Sandnes
Kontrollør
tas@bva.no
97 65 39 84

Tilsett
Jan Marvin Vika
Driftsoperatør

Tilsett
Jan Roar Grutle
Driftsoperatør

Tilsett
Rengin Zeibar
Driftsoperatør

Tilsett
Nils Ragnar Vika
Driftsoperatør

Tilsett
Jan Ottar Hope
Driftsoperatør

Tilsett
Alf Helge Sørenes
Driftsoperatør

Tilsett
Tor Eivind Gilje
Driftsoperatør

Tilsett
Roger Sæverud
Driftsoperatør

Tilsett
Simon Rune Steinsbø
Driftsoperatør

Tilsett
Svein Arild Madsen
Driftsoperatør

Tilsett
Ove Andre Vedøy
Driftsoperatør

Tilsett
Vassbjørn
Maskot

Tilsett
Audun Halleraker
Dagleg leiar
ah@bva.no
48 95 02 80

Tilsett
Jorunn A. Habbestad
Kontorleiar
jh@bva.no
48 23 02 33

Tilsett
Odd Petter Habbestad
Drifts- / prosjektleiar
oph@bva.no
41 44 99 58

Tilsett
Jarle Andreassen
Driftsleiar
ja@bva.no
41 44 99 56

Tilsett
Elise H. Halleraker
Sekretær
ehh@bva.no
97 11 95 32

Tilsett
Heidi Bengtsen
Sekretær
hb@bva.no
41 44 57 59

Tilsett
Trond Åsmund Sandnes
Kontrollør
tas@bva.no
97 65 39 84


Tilsett
Svein Arild Madsen
Kontrollør
sam@bva.no
48 86 55 70

Tilsett
Jan Roar Grutle
Driftsoperatør

Tilsett
Rengin Zeibar
Driftsoperatør

Tilsett
Nils Ragnar Vika
Driftsoperatør

Tilsett
Jan Ottar Hope
Driftsoperatør

Tilsett
Alf Helge Sørenes
Driftsoperatør

Tilsett
Tor Eivind Gilje
Driftsoperatør

Tilsett
Jan Marvin Vika
Driftsoperatør

Tilsett
Simon Rune Steinsbø
Driftsoperatør

Tilsett
Roger Sæverud
Driftsoperatør

Tilsett
Ove Andre Vedøy
Driftsoperatør

Tilsett
Vassbjørn
Maskot