Innlegg:

Ledningsbrudd – Kjerkalevikvegen 06.05.2024

 På grunn av ledningsbrudd på Kjerkalevikvegen, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Related Posts