Førehandsmelding frå BVA

Førehandsmelding er ei melding frå BVA om kor ein skal kopla seg på det offentlege nettet. Kunden eller ansvarleg søkar må sende oss informasjonen me spør etter på skjemaet under, eller senda ein e-post til post@bva.no.

Førehandsmelding må vera på plass før ein kan få godkjent byggjeløyve frå kommunen.