Grunnlag for gravemelding frå BVA

Gravemelding er ei melding frå BVA med informasjon om leidningar i område der det skal gravast.

Send inn informasjonen på skjemaet under, eller send ein e-post med kart til post@bva.no, så tek me kontakt med deg.

Skjema – grunnlag for gravemelding frå BVA