Stenging Lykling

På grunn av arbeid på ledning er vatnet stengt fredag 1.3. frå kl.8.30 til kl.11. Dersom vatnet er grumse etter påkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset.
Les meir

Lekkasje Bømmelhamn

På grunn av ledningsbrudd i Bømmelhamn, blir vatnet stengt til skaden er utbetra. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45.
Les meir

Stenging Espevær

Torsdag 15. november vil det bli utført utspyling av vassnettet på Espevær. Dette gjer at våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.00 til kl. 15.00. Deler av vassnettet er trykksett under utspylinga, så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.  
Les meir

Stenging Baadeholmen Espevær 14.11.

Onsdag 14.november vert det utspyling på vassnettet på Baadeholmen i Espevær. Vatnet vert stengt mellom kl.08.00 og kl.15.00. Deler av nettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikkje vert brukt vatn i denne perioden. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45.  
Les meir

Stenging Eidesvik 24.10.

Onsdag 24.oktober vert det utført utspyling på ledningsnettet i Eidesvik. Vatnet vert stengt mellom kl 9.00 og kl 15.00. Deler av nettet er trykksett under utspylinga,så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Dersom spørsmål, ta kontakt på tlf 53 42 88 45.  
Les meir

Stenging Bømmelhavn 15.10.

Mandag 15. oktober vil det bli utført arbeid på vassledningane i Bømmelhavn. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0830 til kl. 1700.  Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.    
Les meir

Stenging Vorland/Øyerå 13.10.

Lørdag 13. oktober vil det bli utført arbeid på vassledningane på Vorland/Øyerå. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0900 til kl. 1600.  Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.    
Les meir

OPPHØR KOKEVARSEL ESPEVÆR 27.9.

OPPHØR KOKEVARSEL ESPEVÆR BVA har mottatt analysesvar på prøvar tatt kvelden 26.september. Resultatet viser ingen funn av bakteriar, og det er ikkje lengre nødvendig å koke drikkevatnet. BVA vil søke videre for å finne ut kva som har skjedd. Me kjem tilbake med oppdatert informasjon så snart som råd. Dersom spørsmål, ta kontakt på tlf 53 42 88 40 /53 42 88 45 ( vakt) eller til dagleg leiar 48 95 02 80.  
Les meir

Kokevarsel Espevær

Det er påvist bakterier i drikkevatnet på Espevær. Alt drikkevatn må kokast inntil ny melding frå BVA. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45 eller dagleg leiar 48 95 02 80. Kokevarslet gjeld for alt som skal drikkast eller etast. Nye prøvar er tatt og sendt til analyse. Resultat av desse vil me ha i løpet av 24 timar.    
Les meir

Stenging Mækjebakken

På grunn av ledningsbrudd på Mækjebakken, vert vatnet avstengt til skaden er utbetra. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45.
Les meir