Vasstryggleik og kokevarsel

Vasstryggleik og kokevarsel

Driftsmelding
Me er ute med eit nytt kokevarsel no, denne gongen fordi det er oppdaga undertrykk på ein vassleidning. Me vil gjerne forklara litt rundt arbeidet vårt for vasstryggleiken din. Ulike grunnar til kokevarselDet kan vera fleire årsaker til at me går ut med eit varsel om at folk må koka vatnet. Det kan vera prøvar me tar rutinemessig eller hendingar i samband med aktivitetar på vassleidnings-nettet. BVA arbeider etter føre var-prinsippet, det betyr at me varslar om koking med ein gong det skjer noko som i verste fall kan føra til ureining av vatnet. UndertrykkUndertrykk i leidningsnettet kan (men treng ikkje) føre til at det kjem ureina vatn inn. Difor er me særleg merksame når det kjem slike alarmar. Då finn me årsak til feilen og tar grundige laboratorieprøvar for…
Les meir
Stenging Stølane 10. juni

Stenging Stølane 10. juni

Driftsmelding
På grunn av arbeid på vassledning på Stølane blir vatnet stengt, onsdag 10. juni mellom kl. 09:00 og 10:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette medfører.
Les meir
Stenging Moster 10. juni

Stenging Moster 10. juni

Driftsmelding
På grunn av arbeid på vassledning på Moster blir vatnet stengt, onsdag 10. juni mellom kl. 09:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette medfører.
Les meir
Stenging Skimmeland 6. mai

Stenging Skimmeland 6. mai

Driftsmelding
På grunn av arbeid på vassledning på Skimmeland blir vatnet stengt, onsdag 6. mai mellom kl. 09:00 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.Beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Avtalegiro – dobbel faktura

Avtalegiro – dobbel faktura

Driftsmelding
Sjå her dersom du har avtalegiro! Dei av våre kundar som har avtalegiro har fått dobbel faktura (08.05 og 01.06). Dette vil bli ordna ved at dei to fakturane vil bli sletta og det vil komma ein ny faktura med forfall 01.06.20. Du som kunde treng altså ikkje gjere noko. Me beklagar dette!
Les meir