Innlegg:

Asfaltering veg til Hammaren onsdag 13. okt

På grunn av arbeid med asfaltering på deler av veg til Hammaren, vil det onsdag 13 oktober bli redusert tilkomst til husa langs vegen. For spørsmål, ta kontakt med Odd Petter Habbestad tlf 41449958.

Related Posts