Stenging Klubben onsdag 20. juli

På grunn av arbeid på vassledning på Klubben blir vatnet stengt, onsdag 20. juli mellom kl. 08:30 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir

Stenging – Åsen 13.07.2022

 På grunn av arbeid på vassledning på Åsen blir vatnet stengt, on. 13. juli 2022 mellom kl. 08:30 og 10:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir