Stenging Baadeholmen 23.6.2022

Stenging Baadeholmen 23.6.2022

På grunn av arbeid på vassledning på Baadeholmen blir vatnet stengt, torsdag 23. juni 2022 mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Stenging – Skiftesvegen 16.06.2022

Stenging – Skiftesvegen 16.06.2022

På grunn av arbeid på vassledning på Skiftesvegen blir vatnet stengt, to. 16. juni 2022 mellom kl. 11:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Stenging – Grindheim 14.06.2022

Stenging – Grindheim 14.06.2022

På grunn av arbeid på vassledning på Grindheim blir vatnet stengt, ti. 14. juni 2022 mellom kl. 10:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Stenging – Totlandsvegen 13.06.2022

Stenging – Totlandsvegen 13.06.2022

På grunn av arbeid på vassledning på Totlandsvegen blir vatnet stengt, ma. 13. juni 2022 mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir