Stenging – Bømmelhamn 29.04.2022

Stenging – Bømmelhamn 29.04.2022

På grunn av arbeid på vassledning på Bømmelhamn blir vatnet stengt, fr. 29. april 2022 mellom kl. 09:00 og 11:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Tongane 27.04.2022

Tongane 27.04.2022

På grunn av arbeid på vassledning på Tongane blir vatnet stengt, on. 27. april 2022 mellom kl. 09:00 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Rubbestad kokevarsel 20.04.2022 – AVSLUTTA

Rubbestad kokevarsel 20.04.2022 – AVSLUTTA

Informasjon 25.04.2022 Me har i dag mottatt 2 vassprøvar utan funn av bakterier i drikkevatnet. Kokevarselet opphører derfor umiddelbart. Ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 40 ved spørsmål. BVA beklagar så mykje ulempene dette har medført! Informasjon 22.04.2022 Me har i dag fått tilbake eit prøvesvar som er negativt, dette er frå prøvene som er tatt igår. Me må ha to stk. negative prøvesvar før me kan avlyse kokevarslet, og derfor gjeld kokevarselet inntil ny melding vert sendt ut. Informasjon 20.04.2022 På grunn av fare for bakterier i drikkevatnet på Rubbestad må vatnet kokes til ny melding blir sendt!…
Les meir
Ledningsbrudd Rubbestad

Ledningsbrudd Rubbestad

På grunn av ledningsbrudd på Rubbestad, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
Les meir
Kokevarsel Totland 19.04.2022 – AVSLUTTA

Kokevarsel Totland 19.04.2022 – AVSLUTTA

Informasjon 22.04.2022 Me har i dag mottatt 2 vassprøvar utan funn av bakterier i drikkevatnet. Kokevarselet opphører derfor umiddelbart. Ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 40 ved spørsmål. BVA beklagar så mykje ulempene dette har medført! Informasjon 21.04.2022 Me har i dag fått tilbake eit prøvesvar som er negativt, dette er frå prøvene som er tatt igår. Me må ha to stk. negative prøvesvar før me kan avlyse kokevarslet, og derfor gjeld kokevarselet inntil ny melding vert sendt ut. Informasjon 19.04.2022 På grunn av fare for bakterier i drikkevatnet på Totland må vatnet kokes til ny melding blir sendt!…
Les meir
Ledningsbrudd Totland

Ledningsbrudd Totland

På grunn av ledningsbrudd på Totland, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Me kjem tilbake med meir informasjon så snart me veit meir. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
Les meir
Stenging Hestavollen 12.04.2022

Stenging Hestavollen 12.04.2022

Dette er informasjon fra Bømlo Vatn og Avløpsselskap. På grunn av arbeid på vassledning på Hestavollen blir vatnet stengt, ti. 12. april 2022 mellom kl. 08:30 og 11:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Stenging Grutle onsdag 5. april

Stenging Grutle onsdag 5. april

På grunn av arbeid på vassledning på Grutle blir vatnet stengt, onsdag 6. april mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir