Stenging Innvær onsdag 19. januar

På grunn av arbeid på vassledning på Innvær blir vatnet stengt, on. 19. jan. 2022 mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir

Stenging Smievegen fredag 14. januar

På grunn av arbeid på vassledning på Smievegen blir vatnet stengt, fr. 14. jan. 2022 mellom kl. 09:00 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir

Kokevarsel Bremnesområdet opphører!

Oppdatert informasjon onsdag 12. januar: BVA har i dag fått svar på 2. prøve etter ledningsbruddet på mandag. Begge prøvene er utan funn av bakterier i drikkevatnet og kokevarselet kan dermed avsluttes. Me beklagar så mykje ulempene dette har ført til! Informasjon tirsdag 11. januar: Me har i dag fått tilbake eit prøvesvar som er negativt, dette er frå prøvene som er tatt igår. Me må ha to stk. negative prøvesvar før me kan avlyse kokevarslet, og derfor gjeld kokevarselet inntil ny melding vert sendt ut. Informasjon mandag 10. januar: På grunn av ledningsbrudd på Stavland må vatnet i området…
Les meir

Stenging Rolvsnesvegen fredag 7. januar

På grunn av arbeid på vassledning på Rolvsnesvegen blir vatnet stengt, fr. 7. jan. 2022 mellom kl. 13:15 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir

Stenging Rubbestadneset 5. januar

På grunn av arbeid på vassledning på Rolvsnesvegen blir vatnet stengt, on. 5. jan. 2022 mellom kl. 13:15 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.
Les meir