JULEHELSING FRÅ BVA

JULEHELSING FRÅ BVA

Driftsmelding
Enda eit annleis år går mot slutten og BVA vil ynskje alle våre kundar og samarbeidspartnarar ei riktig god og fredfull jul og eit godt nyttår. På grunn av smittesituasjonen i samfunnet vil kontoret vårt i Hollundsdalen 21 vera stengt til over nyttår, men ved behov for å kontakte oss ta gjerne kontakt på post@bva.no eller telefon på tlf: 53 42 88 40 (kl. 7-15) eller 53 42 88 45 (vakttelefon) Vakker himmel på Vorland (foto: Odd Petter Habbestad)
Les meir
UTBYGGING VORLAND OG NYTT HØYDEBASSENG KVERNAVATNET

UTBYGGING VORLAND OG NYTT HØYDEBASSENG KVERNAVATNET

Driftsmelding
Sommaren 2021 starta  byggearbeidet med det største VA-prosjektet i Bømlo Vatn og Avløpsselskap sin historie. Planlegging av prosjektet starta i samband med hovudplan frå 2015, og området var ferdig regulert i 2020. I vår var anlegget ute på anbod, og det er spennande å endeleg å vera i gang. Bakgrunnen for utbygginga er ønsket om å styrke vassforsyninga til Søra Bømlo, særleg med omsyn til ny fiskerihamn i Hovlandshagen, samt at prosjektet er ein del av ny toveis vassforsyning til Søra Bømlo. Dette for å sikre god og stabil vassforsyning til alle som er tilknytt det offentlege nettet. Derfor har me starta med å bygge ut Vorland vassrenseanlegg, høgdebasseng ved Kvernavatnet og ledningstrase mellom dei. Her er arbeidet ved vassrenseanlegget den 16. des 2021: Det skal også bli satt opp eit nytt…
Les meir