ER DU EIN FROST-TAPPAR?

Frosttapping er ein gammal metode som ein brukte tidlegare der ein lot vatnet drypa eller renna frå kranar for å unngå at vatnet fraus. I dag er frosttapping verken lov eller nødvendig. Det går enorme mengder vatn til dette i løpet av vinteren, og kan føre til at BVA ikkje har tilstrekkeleg vatn i våre høgdebasseng i ein beredskapssituasjon. Me rår dei som har hus med kjellarar å setta ein vifte/varmovn på låg effekt for å halde litt varme. Dei som har tomme hus/fritidsbustader bør sjekka desse, slik at det ikkje oppstår vasslekkasjar som følge av frostsprengning. Steng hovudkran og…
Les meir
Stenging Kenneth Sivertsen veg tirsdag 30. nov

Stenging Kenneth Sivertsen veg tirsdag 30. nov

 På grunn av arbeid på vassledning på Kenneth Sivertsen Veg blir vatnet stengt, tirsdag 30. nov. 2021 mellom kl. 09:00 og 11:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Stenging Stavland mandag 29. nov

Stenging Stavland mandag 29. nov

På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet avstengd på Stavlandsneset man 29. nov., mellom kl 22:00 og 06:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.
Les meir
Leitevegen stengt for biltrafikk fredag 26. nov

Leitevegen stengt for biltrafikk fredag 26. nov

BVA melder med dette om at Leitevegen vert stengt for biltrafikk kl. 0830 - 1500 ved Leitevegen 1 på grunn av arbeid med vannlekkasje. Omkjøring via Idrettsvegen, bommen vert opna. Ta kontakt på telefon 53 42 88 40 ved spørsmål!
Les meir
Vannlekkasje Svortland fredag 26. nov

Vannlekkasje Svortland fredag 26. nov

På grunn av lekkasje på vassledning i Leitevegen blir vatnet stengt, fredag 26. nov. 2021 mellom kl. 09:00 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål ta kontakt på telefon 53 45 88 00.
Les meir
Stenging Svortland sør,tirsdag 23.nov.

Stenging Svortland sør,tirsdag 23.nov.

På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet stengt på Svortland Sør ti. 23. nov. 2021, mellom kl 22:00 og 06:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.
Les meir
Stenging Svortland sør,mandag 22.nov.

Stenging Svortland sør,mandag 22.nov.

Dette er informasjon fra Bømlo Vatn og Avløpsselskap. På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet stengt på Sortland, sør ma. 22. nov. 2021, mellom kl 22:00 og 06:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45.
Les meir
Stenging Skjenaberget søndag 21. nov

Stenging Skjenaberget søndag 21. nov

På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet avstengd på Skjenaberg søndag 21. nov. 2021, mellom kl. 22:00 og 06:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.
Les meir
Bruk toalettvett på Årets toalettdag!

Bruk toalettvett på Årets toalettdag!

‘’Kven bryr seg om toaletter?’’  Det er teamet for Verdas toalettdag 2021 FN- sambandet har gjort 19. nov til Verdens toalettdag. I verden er det 4,2 milliardar menneske har ikkje tilgang til tilfredsstillande trygge sanitære forhold, som vil si for dårlege toalett eller latriner. 673 millionar menneske har ikkje tilgang til toalett i det hele tatt, og må gå på do ute. Mange steder manglar det helt grunnleggande sanitærsystem som kloakk og rennande vann til vask og matlaging. Dette har dramatiske konsekvensar for menneskets helse, verdigheit og sikkerheit.  FN sine berekraftsmål seier at alle skal ha tilgang til sanitærtenester og reint vatn innan 2030. Det gjeld…
Les meir
Stenging Vorland 17. nov

Stenging Vorland 17. nov

På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet avstengd på Vorland onsdag 17. nov, mellom kl 09:00 og 16:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.
Les meir