ER DU EIN FROST-TAPPAR?

Ukategorisert
Frosttapping er ein gammal metode som ein brukte tidlegare der ein lot vatnet drypa eller renna frå kranar for å unngå at vatnet fraus. I dag er frosttapping verken lov eller nødvendig. Det går enorme mengder vatn til dette i løpet av vinteren, og kan føre til at BVA ikkje har tilstrekkeleg vatn i våre høgdebasseng i ein beredskapssituasjon. Me rår dei som har hus med kjellarar å setta ein vifte/varmovn på låg effekt for å halde litt varme. Dei som har tomme hus/fritidsbustader bør sjekka desse, slik at det ikkje oppstår vasslekkasjar som følge av frostsprengning. Steng hovudkran og tapp vatn ut av leidningane. Isolér grunne leidningar, anten med isolermatter eller ved å grave på meir jordmasse. Husk på å kople ifrå alle hageslangar, for å hindre frostskade! Frosttapping…
Les meir
Stenging Stavland mandag 29. nov

Stenging Stavland mandag 29. nov

Driftsmelding
På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet avstengd på Stavlandsneset man 29. nov., mellom kl 22:00 og 06:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.
Les meir
Stenging Svortland sør,tirsdag 23.nov.

Stenging Svortland sør,tirsdag 23.nov.

Driftsmelding
På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet stengt på Svortland Sør ti. 23. nov. 2021, mellom kl 22:00 og 06:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.
Les meir
Stenging Svortland sør,mandag 22.nov.

Stenging Svortland sør,mandag 22.nov.

Driftsmelding
Dette er informasjon fra Bømlo Vatn og Avløpsselskap. På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet stengt på Sortland, sør ma. 22. nov. 2021, mellom kl 22:00 og 06:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45.
Les meir
Stenging Skjenaberget søndag 21. nov

Stenging Skjenaberget søndag 21. nov

Driftsmelding
På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet avstengd på Skjenaberg søndag 21. nov. 2021, mellom kl. 22:00 og 06:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.
Les meir
Bruk toalettvett på Årets toalettdag!

Bruk toalettvett på Årets toalettdag!

Driftsmelding
‘’Kven bryr seg om toaletter?’’  Det er teamet for Verdas toalettdag 2021 FN- sambandet har gjort 19. nov til Verdens toalettdag. I verden er det 4,2 milliardar menneske har ikkje tilgang til tilfredsstillande trygge sanitære forhold, som vil si for dårlege toalett eller latriner. 673 millionar menneske har ikkje tilgang til toalett i det hele tatt, og må gå på do ute. Mange steder manglar det helt grunnleggande sanitærsystem som kloakk og rennande vann til vask og matlaging. Dette har dramatiske konsekvensar for menneskets helse, verdigheit og sikkerheit.  FN sine berekraftsmål seier at alle skal ha tilgang til sanitærtenester og reint vatn innan 2030. Det gjeld uansett kvar du er. For menneske driven på flukt er dette eit særleg prekært behov. Korleis står det til rundt oss: Norge har gode toalettforhold, og avløpsvatnet blir skikkeleg reinsa…
Les meir
Stenging Vorland 17. nov

Stenging Vorland 17. nov

Driftsmelding
På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet avstengd på Vorland onsdag 17. nov, mellom kl 09:00 og 16:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.
Les meir