Vannstenging og stengt veg Grutle mandag 11. okt

Vannstenging og stengt veg Grutle mandag 11. okt

Driftsmelding
På grunn av arbeid på vassledning på Hestanesvegen blir vatnet stengt, mandag 11. okt. mellom kl. 08:30 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. På grunn av arbeidet med vassledningen vert Hestanesvegen stengt for biltrafikk ved Hestanesvegen 26 i same tidsrom som vannstenging. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Stenging Grutle torsdag 7. okt

Stenging Grutle torsdag 7. okt

Driftsmelding
På grunn av arbeid på vassledning på Grutle blir vatnet stengt, torsdag 7. okt. 2021 mellom kl. 08:30 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir