Ledningsbrudd Laurhammar torsdag 26. august

På grunn av ledningsbrudd på Laurhammar, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
Les meir

Stenging Åsen onsdag 25. august

På grunn av arbeid på vassledning på Åsen blir vatnet stengt, onsdag 25. august mellom kl. 09:00 og 16:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir

Stenging Hammaren fredag 20. august

På grunn av arbeid på vassledning på Hammaren blir vatnet stengt, fredag 20. aug. mellom kl. 08:30 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Stenging tursti Vorland (Kvernavatnet)

Stenging tursti Vorland (Kvernavatnet)

Turstien til Kvernavatnet (deler av Kyrkjestien) vert stengd frå mandag 16. august 2021 til juni 2022. Dette skjer på grunn av anleggsarbeid med nytt høgdebasseng og ombygging ved Vorland vassrenseanlegg. Entreprenør er Engelsen Anlegg AS. Ved spørsmål, kontakt BVA v/Prosjekt- og driftsleiar Odd Petter Habbestad på tlf.; 41 44 99 58 eller oph@bva.no BVA ber alle turgåarar om å respektere dette og følgje skilting/merking på staden.
Les meir