Stenging Grutle tirsdag 30. juni

Stenging Grutle tirsdag 30. juni

På grunn av arbeid på vassledning på Grutle blir vatnet stengt, onsdag 30. juni mellom kl. 09:00 og 13:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Stenging Rubbestadneset mandag 28. juni

Stenging Rubbestadneset mandag 28. juni

 På grunn av arbeid på vassledning på Rubbestadneset blir vatnet stengt, mandag 28. juni mellom kl. 08:30 og 13:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Stenging Ytre Røyksund tirsdag 8. juni

Stenging Ytre Røyksund tirsdag 8. juni

På grunn av arbeid på vassledning på Ytre Røyksund blir vatnet stengt, tirsdag 8. juni mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Forbud mot hagevatning

Forbud mot hagevatning

Minnar om forbod mot hagevatning og bruk av svetteslanger for alle abonnentar som er tilknyta offentleg vassforsyning i Bømlo kommune. Kvar abonnent kan kun bruka 1 stk. hageslange (ikkje spreiar) for vatning av blomsterbed på tidlig morgen og sein kveld. Dette gjer me fordi me må sikre nok vatn i høgdebassenga ved eventuell brann. Me må også sikre nok vasstrykk til dei abonnentane som bur høgt. Ved spørsmål, ta kontakt på tlf. 53 42 88 40 eller vakttelefon 53 42 88 45 Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp § 3.8; Abonnentene forplikter seg til å ikke sløse med vann. Under…
Les meir
Stenging Totlandsvegen onsdag 3. juni

Stenging Totlandsvegen onsdag 3. juni

På grunn av arbeid på vassledning på Totlandsvegen blir vatnet stengt, torsdag 3. juni mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Stenging Telegrafvegen onsdag 2.juni

Stenging Telegrafvegen onsdag 2.juni

På grunn av arbeid på vassledningen, vert vatnet stengt i Telegrafvegen onsdag 2.juni kl.9 00 og kl.15 00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset.
Les meir
Stenging Hollund onsdag 2.juni

Stenging Hollund onsdag 2.juni

På grunn av arbeid på vassledningen vert vatnet stengt på Hollund onsdag 2.juni kl.9 00 til kl.15 00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut på kaldvasskrana på lågast punkt i huset.
Les meir