Stenging Totland mandag 19. april

Stenging Totland mandag 19. april

Driftsmelding
På grunn av arbeid på vassledning på Totland blir vatnet stengt, mandag 19. april mellom kl. 08:30 og 13:00. Det er bustadar innafor merka felt som vert utan vatn. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Stenging Leitevegen onsdag 14. april

Stenging Leitevegen onsdag 14. april

Driftsmelding
På grunn av arbeid på vassledning på Leitevegen blir vatnet stengt, onsdag 14. april 2021 mellom kl. 08:30 og 13:30. Det er bustadar inni skravert ramme som vil få vatnet stengt. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir