Stenging Hollund onsdag 28. april

 På grunn av arbeid på vassledning på Hollund blir vatnet stengt, on. 28. april 2021 mellom kl. 10:00 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir

Stenging Totland mandag 19. april

På grunn av arbeid på vassledning på Totland blir vatnet stengt, mandag 19. april mellom kl. 08:30 og 13:00. Det er bustadar innafor merka felt som vert utan vatn. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir

Stenging Leitevegen onsdag 14. april

På grunn av arbeid på vassledning på Leitevegen blir vatnet stengt, onsdag 14. april 2021 mellom kl. 08:30 og 13:30. Det er bustadar inni skravert ramme som vil få vatnet stengt. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir