Rehabilitering vassledning Sæverudsvegen – Steinsbømyra

Rehabilitering vassledning Sæverudsvegen – Steinsbømyra

Artiklar
Oppdatering onsdag 21. april 2021: Prosjektet ved Hamren er godt igang, bare sjå på disse fine bileta: Her er arbeidsgjengen repr ved Steinar Hallaraker (BVA), Frode Tislevoll, Arne Mork og Sander Nesbø (alle Engevik & Tislevoll) Oppdatert informasjon torsdag 11.mars 2021: Prosjektet ved høydebassenget på Hamren er komt godt i gang, og vedlagt er nokre bilder frå arbeidet sålangt.   BVA skal bygge nytt ventilkammer ved Hamren høgdebasseng (HB) og anlegga nye tilførsels- og avløpsleidningar mot Djupedalen i nord og Steinsbømyra i Sør.  I tillegg skal deler av leidningsnettet frå reservekjelde Haldorsvatnet skiftast ut.  Hamren HB er et svært viktig ledd i vassforsyninga til Bremnesområdet og må derfor være i drift gjennom heile byggeperioden. Ny tursti kjem det også på deler av trasen ca. 500 meter.  Dette er eit av dei største prosjekta til i BVA sin historie.   Her er det store dimansjoner, kontrollør frå BVA v/Steinar Halleraker viser nye DN 300 ventilkryss til kummer.  Formann Arne Mork og anleggsleder Frode Tislevoll frå Engevik og Tislevoll   Informasjon oppstart…
Les meir
Stenging Halleraker tirsdag 12. januar

Stenging Halleraker tirsdag 12. januar

Driftsmelding
På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet avstengd på Halleraker ti. 12. jan. 2021, mellom kl 09:00 og 15:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.
Les meir