Stenging Okjen tirsdag 29. sept

På grunn av arbeid på vassledning på Okjen blir vatnet stengt tirsdag 29. sep. mellom kl. 09:00 og 14:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. BVA beklagar ulempene dette medfører!
Les meir