Ledningsbrudd Lykling onsdag 15. juli

På grunn av ledningsbrudd på Lykling blir vatnet stengt, onsdag 15. juli mellom kl. 17:00 og 22:30 (til skaden er utbedra). Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette medfører!
Les meir

Stenging Alvsvåg mandag 13. juli

På grunn av arbeid på vassledning på Alvsvåg blir vatnet stengt idag mandag 13. juli mellom kl. 10:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette medfører!
Les meir

Stenging Alvsvåg torsdag 9. juni

På grunn av ledningsbrudd på Alvsvåg, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir