Skittent vatn torsdag 21 mai –  oppdatert mandag 25. mai

Skittent vatn torsdag 21 mai – oppdatert mandag 25. mai

Driftsmelding
Oppdatert mandag 25. mai; Det er fortsatt ein del av våre kundar som har brunt vatn etter arbeidet på onsdag i førre veka. Dette skyldas vatn som ligg i stikkleidningar og som fortsatt ikkje er spylt ut. Dette tar dessverre tid når området er så stort. Vatnet er trygt å drikke, og har du fortsatt brunt vatn rådar me fortsatt til å spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Informasjon torsdag 21. mai; På grunn av arbeid på vassleidning onsdag 20. mai opplever mange av våre kundar brunt vatn i områda Åreiddalen, Onglavik, Røyksund, Høvringevik, Totland og Moster. Våre driftsoperatører er ute og jobber med saka. For å få bort det brune vatnet må ein spyle godt ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. For spørsmål ta…
Les meir
Stenging Skimmeland 6. mai

Stenging Skimmeland 6. mai

Driftsmelding
På grunn av arbeid på vassledning på Skimmeland blir vatnet stengt, onsdag 6. mai mellom kl. 09:00 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.Beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Skimmeland tirsdag 5. mai

Skimmeland tirsdag 5. mai

Driftsmelding
På grunn av arbeid på vassledning på Skimmeland blir vatnet stengt, tirsdag 5. mai mellom kl. 09:00 og 15:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette medfører!
Les meir