Stenging Mosterhamn torsdag 28. mai

På grunn av arbeid på vassledning i Mosterhamn blir vatnet stengt, torsdag 28. mai mellom kl. 09:00 og 14:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.
Les meir

Stenging Alvsvåg onsdag 27. mai

På grunn av arbeid på vassledning på Alvsvåg blir vatnet stengt, onsdag 27. mai mellom kl. 08:30 og 15:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette fører med seg!
Les meir

Stenging Tussadalsvegen onsdag 27. mai

På grunn av arbeid på vassledning i Tussadalsvegen blir vatnet stengt, onsdag 27. mai mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.
Les meir
Skittent vatn torsdag 21 mai –  oppdatert mandag 25. mai

Skittent vatn torsdag 21 mai – oppdatert mandag 25. mai

Oppdatert mandag 25. mai; Det er fortsatt ein del av våre kundar som har brunt vatn etter arbeidet på onsdag i førre veka. Dette skyldas vatn som ligg i stikkleidningar og som fortsatt ikkje er spylt ut. Dette tar dessverre tid når området er så stort. Vatnet er trygt å drikke, og har du fortsatt brunt vatn rådar me fortsatt til å spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Informasjon torsdag 21. mai; På grunn av arbeid på vassleidning onsdag 20. mai opplever mange av våre kundar brunt vatn i områda Åreiddalen, Onglavik, Røyksund, Høvringevik, Totland og Moster.…
Les meir

Stenging Øvre Hillstveit tirsdag 12. mai

På grunn av arbeid på vassledning på Øvre Hillestveit blir vatnet stengt, tirsdag 12. mai mellom kl. 10:00 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette medfører!
Les meir

Stenging Skimmeland 6. mai

På grunn av arbeid på vassledning på Skimmeland blir vatnet stengt, onsdag 6. mai mellom kl. 09:00 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.Beklagar ulempene dette medfører!
Les meir

Skimmeland tirsdag 5. mai

På grunn av arbeid på vassledning på Skimmeland blir vatnet stengt, tirsdag 5. mai mellom kl. 09:00 og 15:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette medfører!
Les meir