Lekkasje Bømmelhamn

Lekkasje Bømmelhamn

Driftsmelding
På grunn av ledningsbrudd i Bømmelhamn, blir vatnet stengt til skaden er utbetra. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45.
Les meir
Stenging Siggjarvåg

Stenging Siggjarvåg

Driftsmelding
Tirsdag 22. januar vil det bli utført arbeid på vassledningane i Siggjarvåg. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0900 til kl. 1500. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir

Stenging Aga – Agasøster

Driftsmelding
På grunn av arbeid på nettet vert vatnet stengt på Aga og Agasøster idag kl. 11.15 til kl. 15.00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Ved spørsmål ring tlf: 53428840, eller vakttlf: 53428845.
Les meir
Investeringar som sikrar vatn

Investeringar som sikrar vatn

Artiklar
Fleire vassverk i Norge gjekk tom for vatn i fjor sommar. Det at bømlingane var flinke til å respektere vatnings­forbodet og at vassleidningsnettet er godt vedlikehaldt gjorde at me hadde nok vatn. (meir…)
Les meir