Stenging Steinsbø

Stenging Steinsbø

Driftsmelding
Lørdag 29. september vil det bli utført arbeid på vassledningane ved Steinsbø myra. Dette gjer at våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0900 til kl. 15.00.  Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
OPPHØR KOKEVARSEL ESPEVÆR 27.9.

OPPHØR KOKEVARSEL ESPEVÆR 27.9.

Driftsmelding
OPPHØR KOKEVARSEL ESPEVÆR BVA har mottatt analysesvar på prøvar tatt kvelden 26.september. Resultatet viser ingen funn av bakteriar, og det er ikkje lengre nødvendig å koke drikkevatnet. BVA vil søke videre for å finne ut kva som har skjedd. Me kjem tilbake med oppdatert informasjon så snart som råd. Dersom spørsmål, ta kontakt på tlf 53 42 88 40 /53 42 88 45 ( vakt) eller til dagleg leiar 48 95 02 80.  
Les meir
Oppdatering: Kokevarsel Espevær

Oppdatering: Kokevarsel Espevær

Artiklar, Driftsmelding
BVA fekk melding i går (26. sept) frå laboratoriet om bakteriefunn i drikkevatnet på Espevær. Me gjekk umiddelbart ut med kokevarsel både på sms/telefon, nettsida vår og Facebook. (NB! Om du bur på Espevær og ikkje har fått melding, så registrer telefonnummeret ditt på bva.no/varsling eller ta kontakt med oss) Når kjem det meir informasjon? I går kveld sendte me ut mannskap for å ta fleire prøvar på Espevær og i Eidesvik. Desse prøvane får me svar på i løpet av kvelden, og då vil me umiddelbart gå ut med meir informasjon. Espevær får drikkevatnet sitt frå Vorland på Langevåg. Prøven frå Vorland vassbehandlingsanlegg, som var tatt på same tid, viste ingen funn av bakteriar. Det er difor berre Espevær som er omfatta av kokepåbodet. BVA har sett i gong…
Les meir
Kokevarsel Espevær

Kokevarsel Espevær

Driftsmelding
Det er påvist bakterier i drikkevatnet på Espevær. Alt drikkevatn må kokast inntil ny melding frå BVA. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45 eller dagleg leiar 48 95 02 80. Kokevarslet gjeld for alt som skal drikkast eller etast. Nye prøvar er tatt og sendt til analyse. Resultat av desse vil me ha i løpet av 24 timar.    
Les meir
Stenging Totlandsvegen

Stenging Totlandsvegen

Driftsmelding
Torsdag 27. september vil det bli utført arbeid på vassledningane i Totlandsvegen. Dette gjer at våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0900 til kl. 1500.  Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Stenging Grunnavågen

Stenging Grunnavågen

Driftsmelding
Onsdag 26. september vil det bli utført arbeid på vassledningane i Grunnavågen. Dette gjer at våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 1700.  Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.  
Les meir
Stenging Mækjebakken

Stenging Mækjebakken

Driftsmelding
Tirsdag 25. september vil det bli utført arbeid på vassledningane på Mækjebakken. Dette gjer at våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 12.00.  Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Stenging Svortland

Stenging Svortland

Driftsmelding
Måndag 24. september  vil det bli utført arbeid på vassledningane på Svortland. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 1500. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Stenging Mækjebakken

Stenging Mækjebakken

Driftsmelding
På grunn av ledningsbrudd på Mækjebakken, vert vatnet avstengt til skaden er utbetra. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45.
Les meir
Stenging Vorland

Stenging Vorland

Driftsmelding
Tirsdag 11. september  vil det bli utført arbeid på vassledningane på Vorland. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 1130 til kl. 1500. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.  
Les meir