Tur til Svartediket hos Bergen Vann

Tur til Svartediket hos Bergen Vann

Artiklar
Tysdag 28. august var ein gjeng frå BVA på besøk hos Bergen Vann. De skulle få høyre om erfaringar med ny filtermasse som de i Bergen har testa ut. Filtermasse er det som vi bruker til å reinse vatnet i reinseanlegga våre på reinseanlegga i Hollundsvatnet, Åreid og Vorland.   Vi testar ny filtermasse for å få betre og meir effektiv reinsing av vatnet vårt. Reinseanlegget i Åreid er først ut og her er arbeidet med utskifting av massane allereie starta. Her er bilde frå den gode omvisninga gjengen hadde med 2 driftsoperatører frå Bergen Vann. Frå venstre Morten Andreassen, Jan Ottar Hope, 2 ansatte i Bergen Vann og Rankeen Zeibar. Odd Petter Habbestad har tatt bilda. Her ser vi eit del av anlegget i Svartediket.
Les meir
Stenging Leite

Stenging Leite

Driftsmelding
Lørdag 18. august vil det bli utført arbeid på vassledningane i Hollundskjosen. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0800 til kl. 12.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Stenging Bømmelhavn

Stenging Bømmelhavn

Driftsmelding
Onsdag 8. august vil det bli utført arbeid på vassledningane i Bømmelhavn. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0900 til kl. 13.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir