Stenging Eikeland

Torsdag 12. juli vil det bli utført arbeid på vassledningane på Eikeland. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0800 til kl. 10.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.  
Les meir

Stenging Stavlandsneset

Onsdag 11. juli vil det bli utført arbeid på vassledningane på Stavlandsneset. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0900 til kl. 12.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir

Stenging Kulleseid

Mandag 9. juli vil det bli utført arbeid på vassledningane på Kulleseid. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0900 til kl. 12.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir

Forbod mot hagevatning!

Den stabile situasjonen med mykje varmt og tørt vêr fortset, og BVA ser seg nøydt til å minne om forbodet mot hagevatning. Det er bare tillat med vatning av blomsterbed med 1 stk. hageslange mellom kl. 07.00 og 08.00 eller mellom kl. 22.00 og 23.00. Vatning med kanne er tillat utanom disse tidspunkta. Dette gjer me fordi me må sikre nok vatn i høgdebassenga ved eventuell brann. Me må også sikre nok vasstrykk til dei abonnentane som bur høgt. Ved spørsmål, ta kontakt på tlf. 53 42 88 40 eller vakttelefon 53 42 88 45
Les meir