Stenging Leite

Mandag 2. juli vil det bli utført arbeid på vassledningane på Leite. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.  
Les meir
Ledningsbrudd Hollund

Ledningsbrudd Hollund

På grunn av leidningsbrudd på Hollund, blir vatnet avstengd til skaden er utbetra. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. For spørsmål,  ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45. Beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Ledningsbrudd Lyklingesjøen

Ledningsbrudd Lyklingesjøen

På grunn av leidningsbrudd på Lykling, blir vatnet avstengd til skaden er utbetra. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. For spørsmål,  ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45. Beklagar ulempene dette medfører!
Les meir