Stenging Lykling

Onsdag 25. april vil det bli utført arbeid på vassledningane på Lykling. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0900 til kl. 17.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir

Leidningsbrudd Nordpynt

På grunn av leidningsbrudd på Nordpynt, blir vatnet avstengd til skaden er utbetra. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. For spørsmål,  ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45. Beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Registrering av små vassforsyningssystem

Registrering av små vassforsyningssystem

Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vassforsyningssystem registrerast Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrert hos Mattilsynet. Dette gjeld og dei som er små, til dømes ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finn du på mattilsynet.no. Registreringa kan du gjere enkelt frå mobiltelefonen Registreringa er gratis, og Mattilsynet har utvikla eit enkelt mobiltilpassa skjema til formålet. I skjemaet registrerer du kor vassforsyningssystemet er plassert ved å markere staden i eit kart, og det er berre nokre få spørsmål som skal svarast på i tillegg til dette. Mange…
Les meir