Beskytt drikkevatnet ditt!

Beskytt drikkevatnet ditt!

Reint vatn i springen er ingen selvfølge! I anledning Verdas vassdag 22. mars vil me minne om viktigheten av å beskytte drikkevasskildene i vår kommune mot forureiningar. Verdas vassdag Torsdag 22. mars markere FN Verdas vassdag over hele verden. Temaet for Verdas vassdag i 2018 er «Nature for water». I følge FN mangler 2,1 milliarder mennesker tilgang til trygg drikkevassforsyning. Det er store utfordringer med både for lite vatn og forureina vatn. FN ønsker at verdenssamfunnet skal ta disse utfordringane på alvor og i større grad ta i bruk naturens eigne muligheter til å rense vatn og magasinere vatn. Kva…
Les meir
Stenging Fylkesnes

Stenging Fylkesnes

Torsdag 22. mars vil det bli utført arbeid på vassledning på Fylkesnes. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg!
Les meir
Stenging Fylkesnes

Stenging Fylkesnes

Fredag 16. mars vil det bli utført meir arbeid på vassledning på Fylkesnes. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.00 til kl. 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg!
Les meir
Stenging Fylkesnes

Stenging Fylkesnes

Torsdag 15. mars vil det bli utført arbeid på vassledning på Fylkesnes. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.00 til kl. 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg!
Les meir
Stenging Mosterhamn

Stenging Mosterhamn

Onsdag 14. mars vil det bli utført arbeid på vassledning på Mosterhamn. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 12.00 til kl. 18.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg!  
Les meir
Stenging Mosterhamn

Stenging Mosterhamn

Tirsdag 13. mars vil det bli utført arbeid på vassledning på Mosterhamn. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 09.00 til kl. 14.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Ufrivillig kunde?

Ufrivillig kunde?

Når du skal kjøpe noko kan du som regel velje mellom fleire produkt og leverandørar. Men når det kjem til vatn og avløp, så MÅ du faktisk velje BVA. Finst det eit alternativ til å vere «ufrivillig kunde» hos oss? Nei, det gjer det ikkje. Bur du i nærleiken av hovudsleidningsnettet på Bømlo MÅ du vere kunde. Men kva er alternativet? Og kanskje er dagens ordning til det beste..? Krav om heilt reint vatn For å svare på dette, må me spole litt tilbake – for det er nokon som har tatt val på dine vegne. I 1995 kom ei…
Les meir