Oftare rekning, med lågare beløp

Oftare rekning, med lågare beløp

Artiklar
Rekninga for vass- og avløpstenester kjem no ein gong i månaden, i staden for ein gong i kvartalet. Det betyr at innbyggjarane på Bømlo får lågare beløp på kvar faktura. Mange vil oppleve det som meir forutsigbart og enklare å forholde seg til. Ingen ekstra kostnad i omlegginga -Det vil ikkje bli noko ekstra kostnad for kundane våre i omlegginga, seier Jorunn A Habbestad, kontorleiar i BVA. Vass- og avløpsgebyret er det kommunestyret som vedtar, og ein kan lese om gebyrsatsane på BVA si heimeside: bva.no/nyttig-info/gebyr. Første rekninga blir sendt ut 31. januar og har forfall 1. mars. Ein kan unngå papirfaktura Om ein ikkje ønskjer papirfaktura i posten, så kan ein opprette e-faktura i nettbanken sin. E-fakturareferansen er det femsifra kundenummeret ein allereie har hos BVA. Dei som ønskjer…
Les meir
Stenging Aga, Agasøster og Klubbo

Stenging Aga, Agasøster og Klubbo

Driftsmelding
Tysdag 30. januar vil det bli utført arbeid ved Aga, Agasøster og Klubbo. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.00 til kl. 17.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Stenging Totlandsvegen

Stenging Totlandsvegen

Driftsmelding
Fredag 19. januar vil det bli utført arbeid ved Totlandsvegen. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 14.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Stenging Totlandsvegen

Stenging Totlandsvegen

Driftsmelding
Torsdag 18. januar vil det bli utført arbeid på vassledning ved Totlandsvegen. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 17.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir