Utspyling på Vorland

Utspyling på Vorland

Driftsmelding
Vatnet blir avstengt på Vorland frå onsdag 22. november kl 22.00 til torsdag 23. november kl 06.00. Deler av vassnettet er trykksett under utspylinga, så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Det er bustadar i det skraverte området på bilete som blir berørt. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Dersom du har spørsmål, ring vår vakt på tlf 534 28 845.
Les meir
Utspyling på Kallevåg

Utspyling på Kallevåg

Driftsmelding
Vatnet blir avstengt på Kallevåg frå tysdag 21. november kl 22.00 til onsdag 22. november kl 06.00. Deler av vassnettet er trykksett under utspylinga, så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Det er bustadar i det skraverte området å bilete som blir berørt. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Dersom du har spørsmål, ring vår vakt på tlf 41 44 99 59 / 92 02 80 50.
Les meir
Vakttelefon

Vakttelefon

Driftsmelding
Viktig melding! Tysdag 21.11 frå klokka 15.30 vil det vanlege vaktnummeret vår ikkje fungera grunna omkobling av fiber. Du kan nå vakta vår på telefon 41 44 99 59 eller 92 02 80 50.
Les meir
Utspyling på Langevåg

Utspyling på Langevåg

Driftsmelding
Vatnet blir avstengt på Langevåg frå måndag 20. november kl 22.00 til tysdag 21. november kl 06.00. Deler av vassnettet er trykksett under utspylinga, så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Dersom du har spørsmål, ring vår vakt på tlf 41 44 99 59 / 92 02 80 50.
Les meir
Kokevarselet i august

Kokevarselet i august

Artiklar
I august måtte BVA senda ut kokevarsel fordi rutinemessige prøvar viste bakteriefunn. Me hadde dialog med mange av kundane på Facebook, og her er nokre av dei gode spørsmåla som vart stilt. (meir…)
Les meir
Stenging Bømmelhamn

Stenging Bømmelhamn

Driftsmelding
Mandag 13. november vil det bli utført arbeid på vassledning i Bømmelhamn. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 09.00 til kl. 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.  
Les meir
Stenging Agasøster

Stenging Agasøster

Driftsmelding
Fredag 10. november vil det bli utført arbeid på leidningsnettet på Agasøster. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 10.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Stenging Leite

Stenging Leite

Driftsmelding
Torsdag 9. november vil det bli utført arbeid på leidningsnettet på Leite. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 09.00 til kl. 15.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Utspyling på Aga og Agasøster

Utspyling på Aga og Agasøster

Driftsmelding
Det blir utspyling av leidningsnettet på Aga og Agasøster laurdag 4.november. Vatnet vil vera avstengt frå kl 08.30 til 15.00. Bygningar i det skraverte området på bilete vil bli berørt. Ta kontakt på vakttelefonen vår dersom du har spørsmål 534 28 845.
Les meir
Stenging Hestavollen

Stenging Hestavollen

Driftsmelding
Tysdag 31. oktober vil det bli utført arbeid på leidningsnettet ved Hestavollen. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 08.30 til kl. 11.00. Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir